Soczewki toryczne – skuteczna korekta astygmatyzmu

Astygmatyzm to jedna z trzech najczęstszych wad wzroku, która może mieć podłoże wrodzone lub nabyte. Astygmatyzm wrodzony często towarzyszy krótkowzroczności, zaś nabyta postać choroby może wynikać z mechanicznego uszkodzenia rogówki, kiedy rogówka z kształtu kulistego zmienia się w podłużną i płaską. Prowadzi to do wady refrakcji, gdzie wiązka światła wpadająca do oka ulega zniekształceniu.

Jak widzi astygmatyk?

korekcja astygmatyzmuObraz jest nieostry, zniekształcony, bez możliwości detekcji różnic w kącie nachylenia przedmiotów. Linie proste wydają się krzywe, linie pionowe mogą wydawać się jaśniejsze w porównaniu z liniami poziomymi, brak jest wyczucia przestrzeni. Ostatecznie widzenie świata przypomina obraz widziany w gabinecie krzywych luster. W ramach korekty astygmatyzmu stosowane są okulary i soczewki kontaktowe cylindryczne. Toryczne soczewki kontaktowe wyróżniają się grubszą strefą dolną, co zapobiega rotacji soczewki w oku. Oś cylindra pokrywa się z osią astygmatyzmu tak, aby dokładnie skorygować występujące wady refrakcji. Parametry określające soczewki toryczne to: