Soczewki toryczne – skuteczna korekta astygmatyzmu

Astygmatyzm to jedna z trzech najczęstszych wad wzroku, która może mieć podłoże wrodzone lub nabyte. Astygmatyzm wrodzony często towarzyszy krótkowzroczności, zaś nabyta postać choroby może wynikać z mechanicznego uszkodzenia rogówki, kiedy rogówka z kształtu kulistego zmienia się w podłużną i płaską. Prowadzi to do wady refrakcji, gdzie wiązka światła wpadająca do oka ulega zniekształceniu.

Jak widzi astygmatyk?

korekcja astygmatyzmuObraz jest nieostry, zniekształcony, bez możliwości detekcji różnic w kącie nachylenia przedmiotów. Linie proste wydają się krzywe, linie pionowe mogą wydawać się jaśniejsze w porównaniu z liniami poziomymi, brak jest wyczucia przestrzeni. Ostatecznie widzenie świata przypomina obraz widziany w gabinecie krzywych luster. W ramach korekty astygmatyzmu stosowane są okulary i soczewki kontaktowe cylindryczne. Toryczne soczewki kontaktowe wyróżniają się grubszą strefą dolną, co zapobiega rotacji soczewki w oku. Oś cylindra pokrywa się z osią astygmatyzmu tak, aby dokładnie skorygować występujące wady refrakcji. Parametry określające soczewki toryczne to:

  • moc cylindryczna (CWL) – soczewka toryczna posiada różne moce refrakcyjne w przekroju poziomym i poziomym, a moc cylindryczna to różnica między mocą sferyczną a mocą w drugim, prostopadłym przekroju
  • oś cylindra – określa położenie geometryczne mocy sferycznej
  • Jaka jest przewaga torycznych soczewek kontaktowych nad okularami korygującymi astygmatyzm?

    Przede wszystkim nie powodują one nienaturalnego zmniejszania lub powiększania się widzianego obrazu. Wielkość widzianego przez soczewki kontaktowe obrazu nie jest zniekształcona – jest zawsze naturalna. Ponadto soczewki sprzyjają aktywnemu trybowi życia, nie parują i nie mokną na deszczu. Skutecznie likwidują bóle głowy i napięcie oczu towarzyszące astygmatyzmowi. Zapewniają doskonałą jakość widzenia oraz wysoki poziom nawilżenia oka, minimalizując ryzyko rozwoju zespołu suchego oka. Toryczne soczewki kontaktowe są zatem skuteczniejszą i wygodniejszą niż okulary alternatywą korygowania astygmatyzmu.